دستگاه رایحه افشان Master-Pro

Master-Pro در بهترین حالت حداکثر 500 متر را پوشش می دهد؛ این دستگاه رایحه افشان برای محیط های کوچک و متوسط، و در فضای مسکونی و تجاری عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

درخواست خرید دستگاه